Mokinių žiemos (Kalėdų) atostogos

Mokinių žiemos (Kalėdų) atostogos

Žiemos (Kalėdų) atostogos pirmų – aštuntų klasių mokiniams prasideda 2013 m. gruodžio 23 d., baigiasi 2014 m. sausio 3 d.

Pirmų – aštuntų klasių mokiniams pamokos prasideda 2014 m. sausio 6 d. (pirmadienį).