Nupirkti nauji mokykliniai baldai 3e klasei iš mokyklos mokinių tėvų paramos mokyklai fondo (2 proc.)

Nupirkti nauji mokykliniai baldai 3e klasei iš mokyklos mokinių tėvų paramos mokyklai fondo (2 proc.)