Mokymosi stilių nustatymo tyrimas

Mokymosi stilių nustatymo tyrimas

Rugsėjo pirmąją savaitę mokykloje prasidėjo 5-8 klasių  moksleivių mokymosi stilių nustatymo tyrimas, vykdomas mokyklos psichologės Simonos Grėbliūnaitės. Klasės valandėlių metu moksleiviai supažindinami su mokymosi efektyvumą lemiančiais veiksniais, aptariami skirtingi mokymosi stiliai. Moksleiviai turi galimybę patys nusistatyti savo mokymosi stilių bei susipažinti su tam stiliui tinkamiausiais mokymosi būdais. Paruoštos ir išdalinamos mokymosi rekomendacijos.

 

Tėvams patariama susipažinti su savo vaikų tyrimo rezultatais bei atkreipti  dėmesį į siūlomas mokymosi rekomendacijas.

Mokymosi stilius – tai pamėgtas galvojimo, informacijos apdorojimo ir supratimo būdas. Tyrinėtojai nustatė, kad mokinių, kurie mokosi mėgstamu būdu, mokymosi rezultatai daug geresni.  Yra skiriami trys mokymosi stiliai (vizualinis, audialinis ir kinestetinis). Vizualai turi labai gerą vaizdinę atmintį ir gali joje atkurti prieš keletą metų matytas scenas, objektus bei veidus. Audialai turi gerą girdimąją atmintį ir gali atkurti situacijas, mintyse „klausydamiesi“ dialogų.  Kinestetikai lengvai prisimena įvykius bei gali įvardinti su jais susijusius jausmus bei pojūčius.

Kaip reikėtų mokytis Jūsų vaikui, norint pasiekti geriausių rezultatų?

Jei dominuoja vizualinis informacijos priėmimo būdas, rekomenduojama:

 • piešti su mokomąja medžiaga susijusius paveikslėlius, schemas, minčių žemėlapius;
 • pabraukti svarbiausius dalykus, naudojant spalvas, skirtingus šriftus;
 • žiūrėti mokomuosius filmus, kurti plakatus;
 • svarbiausią informaciją užsirašyti ir priklijuoti gerai matomose vietose.

Jei dominuoja audialinis informacijos priėmimo būdas, rekomenduojama:

 • skaityti garsiai ar pašnibždomis;
 • nuolat klausytis įrašyto teksto;
 • kam nors pasakoti apie tai, ką norima įsiminti;
 • kartoti ritmiškai.

Jei dominuoja kinestetinis informacijos priėmimo būdas, rekomenduojama:

 • mokantis vaikščioti ar kitaip ritmingai judėti;
 • nuolat keisti arba bent pertvarkyti mokymosi vietą;
 • mokantis keisti kūno padėtį.

 Parengė Vilniaus Baltupių progimnazijos psichologė Simona Grėbliūnaitė