Kaip dirbs progimnazija vasarą?

Kaip dirbs progimnazija vasarą?

Sekretoriatas ir  l. e. direktoriaus pareigas administracijos atstovas arba direktorius dirbs visą vasarą.

Progimnazijos patalpos bus toliau renovuojamos. Už savivaldybės investicijas (104951 litų) bus atnaujinta ventiliacija valgyklos virtuvės patalpoje bei sporto salės persirengimo kambariuose; bus pradėtas aktų salės atnaujinimas. Ugdymo aprūpinimo skyriaus darbininkai pabaigs trečio aukšto koridoriaus remontą.

Ugdymo aprūpinimo skyrius už gautas iš savivaldybės lėšas (40 000 litų) organizuoja baldų, skirtų priešmokyklinukams, pirkimus ir iki rugpjūčio pabaigos paruoš pradinių klasių korpuso uždaro pirmo aukšto patalpas – keturis kabinetus – priešmokyklinio ugdymo vykdymui.

Direktorius grįžta į darbą anksčiau nei buvo planuota – rugpjūčio 5 d. (pirmadienį).

1-4 kl. ugdymo skyriaus vedėja Gražina Židonienė, kuri yra atsakinga už pirmų ir penktų klasių komplektavimą, priešmokyklines ugdymo grupes grįžta į darbą anksčiau nei buvo planuota – rugpjūčio 12 d. (pirmadienį).

Mokytojai grįžta į darbą rugpjūčio 22 d. Nuo šios dienos mokytojai susisieks su mokiniais, kuriems reikalinga pagalba, atliekant vasaros papildomus darbus. Prašome tėvelių padėti vaikams ir nuo rugpjūčio 22 d. susisiekti su mokytojais, klasės vadovu, pagalbos vaikams specialistais.