separator-cyrus-infosolutions2Socialinės pedagogėsseparator-cyrus-infosolutions

Informacija dėl socialinės paramos

Kompleksinė pagalba šeimai

Socialinio pedagogo funkcijos:

– siekia užtikrinti vaiko gerovę ir saugumą mokykloje ir jos aplinkoje;
– siekia laiku pastebėti, įvertinti ir išspręsti vaikų bei paauglių mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas socialines problemas;
– konsultuoja mokinius, tėvus (globėjus) ir pedagogus;
– vykdo šviečiamąją ir prevencinę veiklą mokykloje;
– kuruoja mokinių iš socialiai remtinų šeimų nemokamą maitinimą mokykloje.

Lina Možeikė (atsakinga už 5-8 klases)

Kabinetas yra pirmame aukšte tarp valgyklos ir sporto salės koridoriaus gale.

El. paštas – socped@baltupiu.vilnius.lm.lt

Telefono numeris – 8 673 93886

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Darbo laikas 7.00-8.55

9.55-14.00

7.00-15.30 9.00-15.30 9.00-14.00 9.00-13.00
Pietų pertrauka 11.00-11.30 11.00-11.30 11.00-11.30 11.00-11.30 11.00-11.30

Ronalda Sakavičiūtė-Cijūnaitė (atsakinga už 1-4 klases)

Kabinetas yra pirmame aukšte, pradinių klasių korpuso gale.

El. paštas – socped.pradine@baltupiu.vilnius.lm.lt

Telefono numeris – 8 674 17365

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Darbo laikas 7.30-14.00 7.30-14.00 7.30-14.00 7.30-14.00 7.30-14.00
Pietų pertrauka 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00