separator-cyrus-infosolutions2Psichologėsseparator-cyrus-infosolutions

Gintarė Statkienė
(vaiko priežiūros atostogos)

 

 

 

Violeta Jaruševičienė

Kabinetas yra III aukšte tarp 305 ir 306 kab.

Tel. 8 682 62851

El. paštas – pagalba@baltupiu.vilnius.lm.lt

 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Darbo laikas 9.40-12.40 9.40 -14.40 12.00-15.30 12.00-15.30 7.30-12.30
Pietų pertrauka  –  –  –  – 

Psichologinės pagalbos tikslas – padėti moksleiviui spręsti emocines ir elgesio problemas,  skatinti ir stiprinti gebėjimą bendrauti bei  mokytis, užtikrinti palankias psichologines sąlygas ugdymo(si) procese.

Veiklos sritys:

 • psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas;
 • mokinio galių ir sunkumų, raidos ypatumų, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, vaiko brandumo mokytis pagal pradinio ugdymo programas įvertinimas;
 • individualių rekomendacijų rengimas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • prevencinių programų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas;
 • mokyklos bendruomenės švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • mokyklai aktualių tyrimų atlikimas;
 • bendradarbiavimas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais bei darbas su jais komandoje  sprendžiant mokinio problemas;
 • bendradarbiavimas su mokyklos bendruomene, kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.).

 

Psichologo pagalba mokykloje gali būti teikiama:

 • kai kreipiasi pats moksleivis (reikalingas tėvų sutikimas konsultacijoms);
 • kai prašo moksleivio tėvai (teisėti globėjai);
 • kai siunčia mokytojai, socialiniai pedagogai (gavus tėvų/globėjų sutikimą);
 • kai prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba ar kitos institucijos.