separator-cyrus-infosolutions2Psichologėseparator-cyrus-infosolutions

Gintarė Statkienė

Kabinetas yra  III aukšte tarp 305 ir 306.

El. paštas – pagalba@baltupiu.vilnius.lm.lt

 

 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Kontaktinės darbo valandos
7.00-11.00 val. 7.00-11.00 val. 11.30-16.00 val. 11.30-15.30 val. 7.00-11.00 val.
Nekontaktinės darbo valandos
(nereglamentuota darbo vieta)
11.30-15.30 val. 11.30-15.30 val. 7.00-11.00 val. 7.00-11.00 val. 11.30-14.30 val.
Pietų pertrauka 11.00-11.30 val. 11.00-11.30 val. 11.00-11.30 val. 11.00-11.30 val. 11.00-11.30 val.
Būrelis „Aukime kartu“
 12.00-14.00 val. 12.00-14.00 val.  12.00-14.00 val. 12.00-14.00 val.  12.00-14.00 val.

 

Psichologinės pagalbos tikslas – padėti moksleiviui spręsti emocines ir elgesio problemas,  skatinti ir stiprinti gebėjimą bendrauti bei  mokytis, užtikrinti palankias psichologines sąlygas ugdymo(si) procese.

 

Veiklos sritys:

 • psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas;
 • mokinio galių ir sunkumų, raidos ypatumų, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, vaiko brandumo mokytis pagal pradinio ugdymo programas įvertinimas;
 • individualių rekomendacijų rengimas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • prevencinių programų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas;
 • mokyklos bendruomenės švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • mokyklai aktualių tyrimų atlikimas;
 • bendradarbiavimas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais bei darbas su jais komandoje  sprendžiant mokinio problemas;
 • bendradarbiavimas su mokyklos bendruomene, kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.).

 

Psichologo pagalba mokykloje gali būti teikiama:

 • kai kreipiasi pats moksleivis (reikalingas tėvų sutikimas konsultacijoms);
 • kai prašo moksleivio  tėvai (teisėti globėjai);
 • kai siunčia mokytojai, socialiniai pedagogai (gavus tėvų/globėjų sutikimą);
 • kai prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba ar kitos institucijos.