Progimnazijos administracija


L. e. direktoriaus pareigas Linas Vasarevičius, el. paštas direktorius@baltupiu.vilnius.lm.lt, tel. 861821140

Image449

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Gražina Židonienė

Jurgita Kilpytė

L. e. direktoriaus pavaduotojos ugdymui ir ūkio reikalams pareigas
Jurgita Kilpytė