Progimnazijos taryba


Pirmininkė:
Danutė Rasimavičienė, Vilniaus kolegijos lektorė

Pavaduotojas:
Žilvinas Guobys, mokinių tėvų komiteto pirmininkas

Sekretorė:
Gražina Levinskaitė, pradinių klasių mokytoja

Tėvų atstovai:
Tomas Šakauskas, 2d klasės tėvų komiteto pirmininkas
Ramūnas Balukonis, 6d klasės tėvų komiteto pirmininkas

Mokytojų atstovai:
Loreta Pilipauskienė, matematikos mokytoja
Vida Petronytė-Remeikienė, pradinių klasių mokytoja

Mokinių atstovai:
Elvita Filipavičiūtė, 8b
Urtė Marčiulionytė, 7d

Vietos bendruomenės atstovai:
Pranas Gudynas, Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pavaduotojas
Jolanta Urbanovič, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo fakulteto prodekanė