Progimnazijos taryba


Pirmininkas:
Pranas Gudynas         pranas.gudynas@nec.lt

Pavaduotojai:
Arūnas Pudžemis       arunaspudz@yahoo.com
Evelina Saliutaitė       cyzazs@gmail.com
Nariai:
Mokytojų atstovai:

Gintarė Vilkienė         gintare.vilkiene@gmail.com
Violeta Ramoškienė   violetaram@gmail.com

Tėvų atstovai:
Ieva Vyšniauskienė     ievute.vysniauskiene@gmail.com
Jolanta Zabielienė        j.zabieliene@gmail.com

Mokinių atstovai:
Ugnė Pupienytė          pupienyte.u@gmail.com
Saulė Žalytė                s.zalyte@gmail.com
Domas Davidavičius  domas.didysis@gmail.com

Bendruomenės atstovai:
Vaclav Gulbinovič      vaclav.gulbinovic@vilnius.lt
Laima Bartaškienė      rastine@gintarelis.vilnius.lm.lt