Progimnazijos metodinė taryba


Gražina Židonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;
Gintarė Vilkienė, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė – pirmininkės pavaduotoja;
Vida Ramanauskienė, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė – narė;
Sandra Gaižutytė, socialinių ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė – narė;
Galina Motuzienė, matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė – narė;
Honorata Volynec, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė – narė;
Daiva Zaveckienė, menų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė – narė;
Jurga Ginevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė – narė;
Romana Nausėdienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė – narė;
Lina Smaliukienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė – narė;
Angelė Kniežienė, matematikos mokytoja metodininkė – narė.