Progimnazijos metodinė taryba


Jurga Ginevičienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė – pirmininkė;

Kristina Beinorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – kuruojanti administratorė;

Gintarė Vilkienė, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė – narė;

Loreta Pilipauskienė, matematikos ir informatikos metodinės grupės pirmininkė – narė;
Galina Motuzienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė – narė;
Asta Mitrikienė, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė – narė;

Sandra Gaižutytė, socialinių ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė – narė;
Honorata Volynec, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė – narė.