Progimnazijos metodinė taryba


Kristina Beinorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – kuruojanti administratorė;

Daiva Zaveckienė, menų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė – pirmininkė;
Gintarė Vilkienė, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė – narė;
Galina Motuzienė, matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė – narė;
Vida Ramanauskienė, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė – narė;
Sandra Gaižutytė, socialinių ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė – narė;
Honorata Volynec, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė – narė.