Progimnazijos metodinė taryba


Gražina Židonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;

Rasa Bliujūtė, 5-8 klasių ugdymo skyriaus vedėja – pirmininkė;
Jurga Ginevičienė, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė – narė;
Gintarė Vilkienė, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė – narė;
Galina Motuzienė, matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė – narė;
Sandra Gaižutytė, socialinių ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė – narė;
Leonora Krūminienė, kūno kultūros ir menų metodinės grupės pirmininkė – narė;
Romana Nausėdienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė – narė;
Angelė Kniežienė, matematikos mokytoja metodininkė – narė;
Honorata Volynec, rusų, vokiečių kalbos mokytoja, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė – narė.