Ugdymo(si) procesas šalčių metu

Vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais:

„Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į progimnaziją gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas atvykusiems į progimnaziją mokiniams vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į progimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama progimnazijos elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių“.

 


Netradicinė pamoka „Misija Sibiras 2017“

Artėjant Vasario 16-ajai, kai švęsime valstybės atkūrimo šimtmetį, Baltupių progimnazijoje pristatytas Lietuvos jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projektas „Misija Sibiras“. Vasario 7 d. surengti nedradicinę pamoką 7b ir 7c klasių mokiniams lietuvių kalbos mokytoja Agnė Klimčiauskaitė-Janavičienė pakvietė „Misija Sibiras 2017“ ekspedicijos dalyvį Liudą Šiukšterį. Prie pamokos taip pat prisijungė 7a ir 8a klasių mokiniai. L. Šiukšteris visus supažindino su šiuo projektu, kurio metu savanoriško jaunimo ekspedicijos tvarko lietuviškas kapines, susitinka ir aplanko Sibire gyvenančius lietuvius, pasidalijo savo įspūdžiais ir istorijomis – nuo jausmų brūzgynuose suradus lietuvių tremtinių kapines, jautrių susitikimų su žmonėmis iki misijos buities ypatumų ir pasirengimo akistatai su meškomis. Mokiniai drąsiai klausė, pildė pamokos užduočių lenteles ir domėjosi, kaip galėtų patys sudalyvauti projekte „Misija Sibiras“. Daugiau informacijos apie projektą: https://misijasibiras.squarespace.com/ .


Beisbolininkų apdovanojimai

Vasario 2 d. progimnazijoje pasibaigė trečių klasių mokinių beisbolo žaidimo mokymasis ir tarpklasinės varžybos.
„Tauro“ sporto mokyklos prizais – marškinėliais – buvo apdovanoti visi trečių klasių vaikai.
Sveikiname I vietos laimėtojus – 3b klasę!