NUOTOLINIS MOKYMAS(IS)


Vilniaus Baltupių progimnazijoje nuotolinis mokymas(is) prasideda 2020-03-30, pirmadienį.

Tėvų apklausos apie nuotolinio mokymo(si) organizavimą Vilniaus Baltupių progimnazijoje rezultatai

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS NUOTOLINIO UGDYMO(SI) TIKSLU

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) SCHEMA

DUK

Pamokų laikas:

1 pamoka – 9.00 – 9.45;

2 pamoka – 9.55 – 10.40;

3 pamoka – 10.50 – 11.35;

4 pamoka – 11.45 – 12.30;

5 pamoka – 13.00 – 13.45;

6 pamoka – 13.55 – 14.40;

7 pamoka – 14.50 – 15.35.

Mokinius ir tėvus konsultuoja:

  1. Bendraisiais klausimais – direktorė Ligita, direktorius@baltupiu.vilnius.lm.lt, tel. 8 673 93841, ir raštinės vadovė Jurgita, rastine@baltupiu.vilnius.lm.lt, tel. 8 673 93953.
  2. Dėl elektroninio dienyno – sekretorė Inga, darbuimokykloje@gmail.com, tel. 8 602 96955;
  3. Dėl Google mokymosi aplinkos – techninių IT mokymo priemonių specialistas Giedrius, giedrius.krusnauskas@vilnius.eu, tel. 8 686 74149;
  4. Dėl EDUKA, EMA – dalykų mokytojai;
  5. Dėl nuotolinio mokymo(si) organizavimo – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina (1-4 klasės), pradine@baltupiu.vilnius.lm.lt, tel. 8 673 93355, ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina (5-8 klasės), pagrindine@baltupiu.vilnius.lm.lt, tel. 8 675 65813;
  6. Pagalbos mokiniui specialistai: socialinė pedagogė Ronalda (1-4 klasės), tel. 8 674 17365, socialinė pedagogė Lina (5-8 klasės), tel. 8 673 93886, psichologė Gintarė, tel. 8 672 78635, logopedė Daiva 8 676 39755, specialioji pedagogė Audronė, tel. 8 600 80643.

NAUDINGA INFORMACIJA:

Vebinaras tėvams „Nuotolinis mokymas. Kaip išgyventi tėvams?“

Vilniaus miesto savivaldybės informacija apie nuotolinį mokymą(si)

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijos

Būk saugus internete

Kaip naudotis „Vyturio“ biblioteka?

Informaciniai ištekliai internete