Dėstomas dalykas Mokytojo pavardė, vardas Auklėjamoji klasė
Pradinis ugdymas Badaitytė Zita 3d
Bagdonienė Vilma 1d
Blažytė Violeta 1c
Damažeckienė Jūratė 3b
Ginevičienė Jurga 1b
Juškaitė Nerija 3c
Levinskaitė Gražina 4a
Merkytė Simona 1e
Mitrikienė Asta 4d
Nausėdienė Romana 2c
Paskačienė Ineta 2a
Ramanauskienė Vida 3a
Ramoškienė Violeta 2d
Remeikienė-Petronytė Vida 2b
Sadovnikovaitė Viktorija 1a
Smaliukienė Lina 2e
Stankauskienė Nomeda 4b
Laurenčikienė Danguolė 4c
Lietuvių kalba Balkuvienė Aurelija 8c
Vilkienė Gintarė
Vinikienė Vilma
Žiūkienė Alma 7a
Anglų kalba Bernadišius Gediminas
Bielko Olga 6d
Daubarienė Jelena
Juškevičienė Eglita
Račkauskė Eglė
Šerstobojeva Auksė 6b
Rusų kalba Kosataja Natalja
Volynec Honorata
Vokiečių kalba Volynec Honorata 5b
Istorija Saliutaitė Evelina 7b
Matematika Kniežienė Angelė
Pilipauskienė Loreta 6c
Motuzienė Galina 7d
Informacinės technologijos Kilpytė Jurgita
Urbonienė Elona 5d
Fizika Kovaliūnienė Žana
Chemija Kybartienė Erika
Biologija, gamta ir žmogus Koverovienė Edita 6a
Geografija, žmogaus sauga Žabienė Daiva 7c
Tikyba Gaižutytė Sandra 5a
Etika Pakalnienė Inga 6b
Muzika Sakalauskienė Renata
Vaičekauskas Martynas
Dailė Repšytė Violeta 5c
Kūno kultūra Jankuvienė Jurgita
Krūminienė Leonora 8a
Krūminis Albertas
Šokis Polionovas Arūnas
Technologijos Markevičius Algimantas
Zaveckienė Daiva 8b