separator-cyrus-infosolutions2Mokinių priėmimas į progimnazijąseparator-cyrus-infosolutionsPriėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (2018-02-28)

INTERAKTYVUS VILNIAUS MOKYKLŲ ŽEMĖLAPIS

VPPT informacija dėl pasikeitusio brandumo mokyklai vertinimo

 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Baltupių progimnazija dėl patalpų stokos nebevykdys priešmokyklinio ugdymo. Prašymai lankyti priešmokyklinio ugdymo grupes priimami elektroninėje informacinėje darželių sistemoje.

Prašymai į pirmas ir kitas klases pildomi internetu Savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt/svietimas

Prašymų pateikimas – nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.

Prašymų nagrinėjimas – nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d.

Nepatenkinti asmenų prašymai į likusias laisvas vietas savivaldybės mokyklose bus nagrinėjami – rugpjūčio mėnesį (ne vėliau kaip trečią rugpjūčio savaitę).

Kai vaikas tęsia mokymąsi toje pačioje mokykloje pagal aukštesnę pakopą – prašymo e-sistemoje pildyti nereikia!

Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau (žr. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymą)
Kilus neaiškumams, kreiptis tel. 1664 arba el. paštu mokyklos@vilnius.lt. Instrukcija, kaip užpildyti prašymą: https://darzelis.vilnius.lt/new/subsystems/darzeliai/files/mokyklos_project.mp4

 

 

Pageidaujantys mokytis mūsų mokykloje pateikia šiuos dokumentus:

  1. Tėvų prašymą.
  2. Vaiko gimimo liudijimą.
  3. Pažymą apie deklaruotą vaiko gyvenamąją vietą.
  4. Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimą (būsimi pirmokai).
  5. Pradinio išsilavinimo pažymėjimą (būsimi penktokai).
  6. Pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus.
  7. Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a).
  8. 2 nuotraukas (2,5 cm x 3 cm).

Papildoma informacija

 

 

 

 

 
Svarbu!

Asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio I dalies ugdymo programą įforminamas dvišale mokymo sutartimi.

 

  • Sutartyje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, atsakomybė už jų nevykdymą.
  • Abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas – saugomas mokinio asmens byloje.