separator-cyrus-infosolutions2Mokinių priėmimas į progimnazijąseparator-cyrus-infosolutionsPriėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

 

INTERAKTYVUS VILNIAUS MOKYKLŲ ŽEMĖLAPIS

PRANEŠIMAI VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS SVETAINĖJE:

http://www.vilnius.lt/index.php?2660952269
http://www.vilnius.lt/index.php?3647996001
http://www.vilnius.lt/index.php?693570408

 

 

 

 

 • Dokumentus dėl priėmimo mokytis į progimnaziją gali pateikti vaiko tėvai ar globėjai sekretoriate darbo dienomis 7.30-16.00 val.

 

Pageidaujantys mokytis mūsų mokykloje pateikia šiuos dokumentus:

 1. Tėvų prašymą.
 2. Vaiko gimimo liudijimą.
 3. Pažymą apie deklaruotą vaiko gyvenamąją vietą.
 4. Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimą (būsimi pirmokai).
 5. Pradinio išsilavinimo pažymėjimą (būsimi penktokai).
 6. Pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus.
 7. Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a).
 8. 2 nuotraukas (2,5 cm x 3 cm).

Papildoma informacija

 

 

 

 

 
Svarbu!

Asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio I dalies ugdymo programą įforminamas dvišale mokymo sutartimi.

 

 • Sutartyje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, atsakomybė už jų nevykdymą.
 • Abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas – saugomas mokinio asmens byloje.