separator-cyrus-infosolutions2Misija ir vizijaseparator-cyrus-infosolutions

Progimnazijos vizija

Savitos progimnazijos ateities paveikslas:
• atitinkanti Švietimo ir mokslo ministerijos parengtą ir patvirtintą Geros mokyklos sampratą;
• veiksmingai ugdanti pagrindines bendrąsias ir dalykines kompetencijas (mokėjimo mokytis, verslumo, IKT bei kitos technologijos, kt.) saugioje, palankioje mokymuisi ir mokymui atnaujintoje, modernioje aplinkoje;
• užtikrinanti palankias sąlygas  ugdyti emocinį intelektą bei tenkinti  saviraiškos poreikius;
• užmezgusi jungtis ir tinklus su kitais švietimo paslaugų teikėjais, kitomis institucijomis;
• darbo dienomis dirbanti nuo 7.30 iki 18 val., pagal poreikius ir galimybes – savaitgaliais bei mokinių visų atostogų metu;
• teikianti įvairias neformaliojo švietimo paslaugas, organizuojanti neformaliojo švietimo paslaugų teikimą visų  mokinių  atostogų metu.

gradient-separator2

Progimnazijos misija

Progimnazijos paskirtis:
• teikti pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies ir pradinio ugdymo programos išsilavinimą pirmų – aštuntų klasių mokiniams;
• teikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus,    bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis;
• ugdyti  tautinį sąmoningumą;
• išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau gimnazijose.