Laisvos darbo vietos


Vilniaus Baltupių progimnazija prie komandos kviečia prisijungti:

  • direktoriaus pavaduotoją neformaliajam ugdymui, 1 etatas. Dokumentai turi būti pateikti elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį iki 2020-03-15: http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursurezultatai-325.html
  • specialųjį pedagogą – logopedą (0,5 etato – specialiojo pedagogo pareigose, 0,5 etato logopedo pareigose);