Laisvos darbo vietos


Vilniaus Baltupių progimnazija (Didlaukio g. 23, Vilnius) skelbia atrankas į šias laisvas darbo vietas:

 • Pradinių klasių mokytojo. Darbuotojas reikalingas nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. (neterminuota darbo sutartis);
 • Anglų kalbos mokytojo. Darbuotojas reikalingas nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. (neterminuota darbo sutartis).
Reikalavimai:
 • kvalifikaciją atitinkantis išsilavinimas;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. Nr. 1688 (Žin., 2003 Nr. 123-5618), reikalavimus;
 • kūrybiškumas, iniciatyvumas, organizuotumas, gebėjimas dirbti komandoje;
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose, atsakingumas.

Kandidatai turi pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą (CV);
 5. Motyvacinį laišką;
 6. Kiti privalumus pagrindžiantys dokumentai (kvalifikacijos pažymėjimas, galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas).
Kandidatai skelbime nurodytus dokumentus turi atsiųsti e-paštu rastine@baltupiu.vilnius.lm.lt iki 2017 m. birželio 30 d.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu ir kviečiami pokalbiui.