FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 M.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2016 M.

 

Mokinio krepšelio lėšos

Eil. nr. Straipsnio pavadinimas 2014 (tūkst. Lt)
2015 (Eur)
1 Darbo užmokestis 1683,8 518570
2 Socialinis draudimas 524,9 161638
3 Spaudiniai 30 8700
4 Mokymo priemonės (iki 1000 Lt) 4,8 1300
5 Kvalifikacija 7,6 3500
6 Kitos paslaugos (IKT, pažintinės kelionės) 12,2 4140
7 Prekės (virš 1000 Lt) 5,4 4500
8 Socialinės išmokos (pašalpos) 0
Viso: 2268,7 702348

Savivaldybės biudžeto (aplinkos) lėšos (tūkst.)

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas 2014 (tūkst. Lt)
2015 (Eur)
1 Darbo užmokestis 328,9 108500
2 Socialinis draudimas 81,8 33819
3 Ryšio paslaugos 0,7 173
4 Prekės 0 0
5 Komunalinės paslaugos 45,3 7344
6 Kitos paslaugos 5 0
7 Socialinės išmokos 0 0
469,5 150863

Lėšos, gautos už patalpų nuomą (tūkst.)

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas 2014 (tūkst. Lt)
2015 (Eur)
1 Prekės (iki 500 Eur)  28,4  9835
2 Paslaugos 26,9  4037
3 Prekės (virš 500 Eur Lt)  8,1 1731
4 Medikamentai  0,2 686
5 Ryšio paslaugos  1,5  423
6 Spaudiniai  2,3  500
7 Kvalifikacijos kėlimas  145
Viso:  67,4  17357

Investicijos

Eil. Nr. Investicijos 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Projektas „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Vilniaus Baltupių vidurinėje mokykloje“ 2.064.373
2 Papildomos lėšos, skirtos netinkamoms projekto „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Vilniaus Baltupių vidurinėje mokykloje“ išlaidoms padengti 172.000
3 Lėšos, skirtos vidaus patalpų remontui (ŠMM) 330.000
4 Lėšos, skirtos vidaus patalpų remontui (Vilniaus miesto savivaldybė) 490.000 272.500 142.600 101.000

Parama mokyklai (2 procentai pajamų mokesčio)

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas 2013 2014 2015
1 2%  pajamų mokesčio 16.950 Lt 16.530 Lt 4864 Eur