Vėjo malūnėliai


Pirmieji 2e klasės mokinių dailės darbeliai nuotolinio mokymo(si) metu – vėjo malūnėliai. Tikslas – išsiaiškinti, kaip veikia vėjo malūnai ir vėjo jėgainės.