GO RED INICIATYVA


Spalio 6 dieną 4d klasės mokiniai per klasės valandėlę kartu su klasės vadove Olga Sviglinskiene kalbėjo apie tai, kad kai kurie vaikai patiria skaitymo ir rašymo mokymosi sunkumų. Mokiniai pasižiūrėjo filmuką apie disleksiją (anglų k.: https://www.youtube.com/watch?v=11r7CFlK2sc) bei suprato, kaip tekstą mato žmonės, patiriantys skaitymo sutrikimą (http://geon.github.io/programming/2016/03/03/dsxyliea).
Pasižiūrėję mokyklos logopedės Daivos Švirinaitės paruoštą pateiktį, mokiniai suvokė, kad nors kai kuriems vaikams skaityti sunku, visus mokymosi kelionėje vienija raidė. Todėl 4d klasės mokiniai nusprendė palaikyti vaikus, turinčius mokymosi sunkumų. Mokiniai užrašė savo vardus, kuriuose raidės tapo neatpažįstamais objektais ir visą savaitę rengėsi raudonai.