Informacija dėl ugdymo proceso sustabdymo (nuolat atnaujinama)


Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos naujausia informacija ir dokumentais,

informuojame, jog:

  1. mokiniams nuo 2020-03-13 iki 2020-03-27 nustatomos privalomos vaikų atostogos.
  2. nuo 2020-03-16 iki 2020-03-27 mokytojai dirba nuotoliniu būdu, ruošiasi galimam nuotoliniam mokinių mokymui po 2020-03-27.

Su mokytojais galima susisiekti e-dienynu.

Aktyvūs komunikacijos kanalai:

Direktorė Ligita Visockienė – direktorius@baltupiu.vilnius.lm.lt, tel. 8 673 93841;

Raštinės vadovė Jurgita – rastine@baltupiu.vilnius.lm.lt, tel. 8 673 93953;

Pavaduotoja Gražina – 8 673 93355;

Pavaduotoja Kristina – 8 675 65813;

Socialinė pedagogė Ronalda – 8 674 17365;

Socialinė pedagogė Lina – 8 673 93886.

LAISVAI PRIEINAMOS METODINĖS PRIEMONĖS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE MOKYTOJAMS IR MOKINIAMS pagal Bendrąsias programas.

Bendra informacija dėl nuotolinio mokymo: https://www.smm.lt/web/lt/nuotolinis

Prašome atidžiai sekti informaciją progimnazijos interneto svetainėje ir e-dienyne.