Informacija dėl naujų mokinių priėmimo į mokyklas 2019-2020 mokslo metams


Informuojame, kad prašymus dėl priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas bus galima pateikti nuo 2019 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d.

Šiuo metu vyksta e. sistemos testavimas, artimiausiu metu bus atnaujintas Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas bei koreguojami ugdymo įstaigų aptarnavimo teritorijų žemėlapiai.

Daugiau informacijos apie mokyklų aptarnavimo teritorijas, priėmimo tvarką 2019-2020 mokslo metams vasario mėnesį bus paskelbta interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt.