Gamtos ir technologijų mokslų mokymo priemonės 1-4 klasėms


Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC) vykdo projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.  Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką visos šalies mokyklose, parengti metodinę medžiagą mokytojams.

Iki 2018 metų balandžio 21 d. Baltupių progimnazija gaus gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos komplektą 1-4 klasėms, bus įrengta gamtamokslinio ugdymo klasė pradinukams vietoj buvusio mokytojų kambario antrame aukšte.